KHUYẾN MÃI “Hiệu ứng Chữ M” VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG KHỦNG

KHUYẾN MÃI "Hiệu ứng Chữ M" VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG KHỦNG
KHUYẾN MÃI “Hiệu ứng Chữ M” VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG KHỦNG

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI “Hiệu ứng Chữ M”

1. CÁCH THAM GIA KHUYẾN MÃI:

 • 1.1. Đăng ký hoặc đăng nhập trang web của công ty cược 1xBet

 • 1.2. Đến trang Khuyến mãi.

 • 1.3. Đồng ý với Điều khoản & Điều kiện để tham gia Khuyến mãi bằng cách nhấn một trong các nút “Tham gia”, “Chúc may mắn” hoặc “Tham gia Khuyến mãi”.

 • 1.4. Sau khi chấp nhận Điều khoản & Điều kiện để tham gia ở trang Khuyến mãi, người dùng phải đặt cược xâu hợp lệ.

 • 1.5. Cược của bạn phải là cược xâu trước trận hoặc trực tiếp có trị giá tối thiểu 53082.99 ₫, chứa 46 lựa chọn trở lên, mỗi lựa chọn có tỷ lệ cược 1.17 trở lên.

 • 1.6. Người tham gia Khuyến mãi được xem là người thắng và giành tổng giải thưởng nếu cược xâu của người đó thắng.

2. TỔNG GIẢI THƯỞNG KHUYẾN MÃI:

 • 2.1. Nhẫn vàng quán quân “1xBet Champion”.

 • 2.2. Tổng giải thưởng tiền lên đến 30000$

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • 3.1. Công ty cược 1xBet là Nhà tổ chức của Khuyến mãi này.

 • 3.2. Khuyến mãi này diễn ra từ 20/05/2021 đến khi Nhà tổ chức kết thúc (sau đây gọi là “Thời gian Khuyến mãi”).

 • 3.3. Khuyến mãi được tổ chức theo những Quy tắc này.

 • 3.4. Điều khoản & Điều kiện của Khuyến mãi này có thể được thay đổi, bổ sung trong thời gian Khuyến mãi hay bất kỳ thời gian nào khác.

 • 3.5. Chỉ những khách hàng đã đăng ký từ 18 trở lên mới có thể tham gia Khuyến mãi này. Phải điền vào các trường sau đây: họ tên, số điện thoại di động (tài khoản phải kích hoạt), địa chỉ e-mail, quốc gia và thành phố cư trú.

 • 3.6. Khuyến mãi này áp dụng cho cược xâu chiến thắng.

 • 3.7. Khuyến mãi không tính cược được bán hoặc được hoàn lại.

 • 3.8 Khuyến mãi này áp dụng cho cược xâu chứa ít nhất 46 lựa chọn.

 • 3.9. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho cược chứa không dưới:

  • 3.9.1. 2 lựa chọn được hoàn lại đối với cược xâu chứa từ 46 đến 47 lựa chọn

  • 3.9.2. 3 lựa chọn được hoàn lại đối với cược xâu chứa từ 48 đến 50 lựa chọn.

 • 3.10. Khuyến mãi này không áp dụng cho các sự kiện thưởng, hệ số tỷ lệ cược, phần thưởng cược xâu khác, v.v.

 • 3.11. Khuyến mãi này chỉ tính cược đặt bằng tiền thật. Không áp dụng cho cược tín chấp, cược đặt bằng tiền thưởng (bao gồm mã khuyến mãi). Cũng không áp dụng cho cược hoàn lại, trừ những trường hợp được phép theo quy định trong Điều khoản Khuyến mãi.

 • 3.12. Khuyến mãi này không áp dụng cho cược hệ thống, cược chuỗi, cược may mắn và cược phản xâu.

4. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN PHÂN PHÁT TỔNG GIẢI THƯỞNG

 • 4.1. Tổng giải thưởng bắt đầu từ 2500$

 • 4.2. 2500$ sẽ được thêm vào tổng giải thưởng hằng tháng cho đến khi thông báo người chiến thắng đầu tiên.

 • 4.3. Tổng giải thưởng tối đa mà người thắng đầu tiên có thể giành được là 30000$.

5. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NHẬN GIẢI

 • 5.1. Giá trị tổng giải thưởng cho một cược xâu thắng được khóa lại ngay sau khi chấp nhận cược.

 • 5.2. Tài khoản người dùng sẽ cập nhật tổng giải thưởng trong vòng 7 ngày sau khi kết toán tất cả lựa chọn trong cược xâu.

 • 5.3. Nhẫn vàng “1xBet Champion” cá nhân hóa dành riêng sẽ được gửi đến người thắng trong vòng một tháng sau khi công bố kết quả.

 • 5.4. Nếu Nhà tổ chức phát hiện rằng một Người tham gia vi phạm những Điều khoản này (không tuân thủ Điều khoản, lừa đảo, chơi xấu, cố ý cung cấp sai thông tin cá nhân, v.v.) họ sẽ bị loại không được tham gia Khuyến mãi. Trong trường hợp Người tham gia này thắng, họ sẽ không được nhận Giải và Nhà tổ chức có thể có những sự sắp xếp khác sao cho phù hợp.

 • 5.5. Nhà tổ chức được xem là hoàn tất nghĩa vụ phát Giải ngay khi tài khoản cược của Người tham gia Khuyến mãi cập nhật tổng giải thưởng.

6. THAM GIA KHUYẾN MÃI

 • 6.1. Để tham gia Khuyến mãi này, khách hàng phải đủ tuổi theo pháp luật, đăng ký trên trang web, điền vào hết tất cả các trường cần thiết trong hồ sơ người chơi: họ tên, số điện thoại di động (phải kích hoạt), địa chỉ e-mail, quốc gia và thành phố cư trú.

 • 6.2. Những người không đáp ứng được tiêu chí tham gia sẽ không thể tham gia vào Khuyến mãi này hoặc nhận giải.

 • 6.3. Khi tham gia Khuyến mãi này, người tham gia xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý với những Điều khoản này, được đăng tải trên trang web, cũng như họ đáp ứng được các yêu cầu đề ra trong đoạn 6.1. của Điều khoản. Sự đồng ý với Điều khoản là hoàn toàn, vô điều kiện và không thể thay đổi.

 • 6.4. Nếu bị phát hiện vi phạm Điều khoản & Điều kiện, Người tham gia sẽ bị cấm tham gia Khuyến mãi này.

 • 6.5. Trong trường hợp có tranh chấp, các quyết định của Nhà tổ chức Khuyến mãi được coi là cuối cùng và ràng buộc.

 • 6.6. Nhà tổ chức có quyền hủy bỏ, tạm dừng Khuyến mãi này hoặc thay đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc giải thích. Nhà tổ chức cũng có toàn quyền từ chối phát giải cho một số người tham gia nhất định.

 • 6.7. Khuyến mãi này chỉ dành cho một người trong mỗi gia đình, địa chỉ IP, PC và tài khoản. Nghiêm cấm việc sử dụng một vài tài khoản (nhiều tài khoản) để tăng cơ hội giành Tổng giải thưởng của Khuyến mãi.

 • 6.8. Để tham gia Khuyến mãi này, khách hàng cần làm những điều sau trong thời gian Khuyến mãi:

  • 6.8.1 Đăng ký hoặc đăng nhập trang web của công ty cược 1xBet

  • 6.8.2 Đến trang Khuyến mãi trong mục KHUYẾN MÃI

  • 6.8.3 Đồng ý với Điều khoản & Điều kiện để tham gia Khuyến mãi bằng cách nhấn một trong các nút “Tham gia”, “Chúc may mắn” hoặc “Tham gia Khuyến mãi”.

  • 6.8.4 Sau khi hoàn tất quy trình này, khách hàng sẽ trở thành một Người tham gia của Khuyến mãi này. Điều này hàm nghĩa rằng khách hàng biết rõ Điều khoản & Điều kiện và đồng ý việc Nhà tổ chức và/hoặc các bên thứ ba được cho phép khác xử lý dữ liệu cá nhân.

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA VÀ NHÀ TỔ CHỨC

 • 7.1. Người tham gia có quyền:

  Nắm rõ các Quy tắc Khuyến mãi trên và nhận thông tin về thời gian hiệu lực và các Điều khoản của Khuyến mãi này;

  Công bố giải thưởng khi Người tham gia được nêu tên là người thắng giải theo các Quy tắc này.

  Thực hiện mọi hành động liên quan đến việc tham gia Khuyến mãi và nhận giải thưởng trong khoảng thời gian nêu trong Điều khoản Khuyến mãi

  Khi tham gia vào Khuyến mãi này, Người tham gia cho phép thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích trữ, lưu trữ, cập nhật, chỉnh sửa, sử dụng, soạn lại, khóa và xóa dữ liệu cá nhân của họ trong các trường hợp và ở mức độ mà các Quy tắc của Khuyến mãi này đặt ra (sau đây gọi là Đồng ý) với mục đích hệ thống hóa dữ liệu được yêu cầu nhằm tổ chức Khuyến mãi này.

  Dữ liệu cá nhân bao gồm họ tên, thông tin hộ chiếu và địa chỉ e-mail. Bất kỳ thông tin nào nhận được về người tham gia khuyến mãi này cũng như bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác có thể được chính Ban tổ chức trực tiếp sử dụng hoặc chia sẻ với các bên thứ ba, những bên mà Ban tổ chức có quan hệ hợp đồng, để xử lý cho mục đích quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác nhằm quảng bá 1xBet dưới mọi hình thức, vô thời hạn và không có bất kỳ sự bồi thường nào cho người tham gia.Nếu có sự đồng ý của Người tham gia trúng giải, Nhà tổ chức có thể yêu cầu họ tham gia phỏng vấn, chụp ảnh, quay video và quảng cáo cho Khuyến mãi này. Trong những trường hợp này, Người tham gia Khuyến mãi đồng ý với việc các tài liệu ảnh và video phát sinh được công bố mà không nhận khoản tiền bồi hoàn nào. Người tham gia Khuyến mãi có quyền thu hồi sự đồng ý bằng cách thông báo cho Nhà tổ chức. Nhà tổ chức Khuyến mãi có quyền từ chối Người tham gia dự rút thăm trúng thưởng nếu Người tham gia thu hồi sự đồng ý trước khi bắt đầu rút thăm.

 • 7.2.Nhà tổ chức có nghĩa vụ:

  Tuân thủ theo các Quy tắc này, bao gồm việc thực hiện tất cả các hành động liên quan đến Khuyến mãi này theo thời gian nêu trong Quy tắc;

  Đảm bảo rằng Khuyến mãi được tổ chức theo những Quy tắc này;

  Trao Giải thưởng nêu trong Quy tắc này cho người thắng của Khuyến mãi;

  đảm bảo Người tham gia Khuyến mãi được cung cấp thông tin về Điều khoản & Điều kiện và kết quả Khuyến mãi, cũng như cách trao Tổng giải thưởng theo quy định trong Điều khoản & Điều kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *