CƯỢC TÍN CHẤP – Cho khách hàng chưa thanh toán trong tài khoản

CƯỢC TÍN CHẤP - Cho khách hàng chưa thanh toán trong tài khoản
CƯỢC TÍN CHẤP – Cho khách hàng chưa thanh toán trong tài khoản

CƯỢC TÍN CHẤP

Chúng tôi có một khuyến mãi tuyệt vời, Cược tín chấp, khả dụng đối với các khách hàng mà có cược chưa thanh toán trong tài khoản.

CÁCH TÍNH SỐ TIỀN CƯỢC TÍN CHẤP?

Có thể xem số tiền Cược Tín Chấp khả dụng trên Phiếu Cược của bạn. Nhấp vào nút “Xem” đối diện với “Cược Tín Chấp khả dụng” bạn sẽ thấy số tiền khả dụng của Cược Tín Chấp.

Tôi có thể đặt cược Tín Chấp ở các loại trận nào?

Bạn chỉ có thể đặt cược tín chấp vào các sự kiện thể thao Trực tiếp hoặc các sự kiện thể thao sẽ bắt đầu trong vòng 48 giờ.

Điều khoản Cược Tín Chấp

 • Có thể đặt Cược Tín Chấp Bổ Sung kể cả khi bạn có cược Tín Chấp chưa thanh toán.
 •  1xBet có toàn quyền cung cấp hoặc từ chối loại cược này cho khách hàng mà không cần đưa ra lời giải thích.
 •  Cược Tín Chấp được hỗ trợ dựa trên đánh giá về lợi nhuận tiềm năng từ các cược chưa thanh toán của bạn.
 •  Tất cả cược được đặt trước cược tín chấp và kết toán trong vòng 48 giờ sau khi đặt cược tín chấp sẽ được dùng để chi trả cho cược tín chấp được đặt.
 •  Nếu sau khi thanh toán xong các cược đã đặt trước cược Tín Chấp, số tiền trả về không đủ số tiền đã dùng để đặt cược Tín Chấp, thì cược Tín Chấp sẽ bị hủy.
 •  Các khoản tiền gửi sau khi sử dụng Cược Tín Chấp không thể sử dụng để chi trả cho Cược Tín Chấp.
 •  Vô hiệu hóa tất cả các loại phần thưởng dành cho tiền điện tử, không có ngoại lệ.

Ví dụ:

Số dư tài khoản của bạn là $260. Bạn đã đặt những cược sau:

 •  $100 với tỷ lệ cược 1,5 – tiền lời khả dĩ là $150.
 •  $150 với tỷ lệ cược 2 – tiền lời khả dĩ là $300.

Số dư còn lại của bạn hiện là: $10.

Chúng tôi tặng bạn một cược tín chấp trị giá $100. Bây giờ, bạn có thể đặt cược với tổng tiền cược lên đến $110.

Bạn đặt một cược $30 ($10 từ số dư hiện có của bạn và $20 từ số dư cược tín chấp) với tỷ lệ cược 1,5. Tiền thắng khả dĩ là $45.

Bạn cũng đặt một cược với tiền cược $50 (từ số dư cược tín chấp) với tỷ lệ cược 2. Tiền lời khả dĩ là $100.

Hãy xem xét 3 kết quả có thể:

 •  Những cược bạn đặt bằng số tiền cược tín chấp đã thắng. Tiền trả thưởng dự kiến là $45 và $100. Những cược bạn đặt bằng số dư tài khoản đã thua. Kết quả là những cược bạn đặt bằng số tiền cược tín chấp sẽ bị xem là vô hiệu. Số tiền của bạn $10 là một phần trong sối tiền cược tín chấp sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn.
 •  Những cược bạn đặt bằng số tiền cược tín chấp đã thua. Những cược bạn đặt bằng số dư tài khoản đã thắng. Tiền trả thưởng bằng: (150 + 300) = $450. $50 và $20 được đặt như cược tín chấp (cộng thêm $10 từ tiền của bạn). Tổng tiền cược tín chấp được đặt sẽ bị trừ đi từ tiền trả thưởng: (150 + 300) – 50 – 20 = $380. Kết quả là tổng cộng $380 sẽ được cập nhật vào tài khoản của bạn.
 •  Những cược bạn đặt bằng số tiền cược tín chấp đã thua. Những cược bạn đặt bằng số dư tài khoản đã thua. Trong trường hợp này, cược đặt bằng số tiền cược tín chấp sẽ bị xem là vô hiệu. Số tiền $10 của bạn, một phần trong tiền cược tín chấp sẽ được xem là bị thua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *